top of page
BG3.jpg
Ek3.png
MedA.png

Mehmet Ali KAYNAK

Uzman Psikolojik Danışman Mehmet Ali KAYNAK. Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık bölümünden mezun oldu. Lisans eğitimi sonrasında Tezli Yüksek Lisanı da yine aynı üniversitede PDR' den tamamlamıştır. 4 yıl Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı'na bağlı olarak danışmanlık hizmeti verdi Meslek hayatını ve çalışmalarını CARE Psikolojik Danışmanlık'ta sürdürmektedir.

 

Yaptığım Uygulamalar ;

 • Birey ve grupla psikolojik danışma

 • Grup psikoeğitimi

 • Okul ve akademik problemler

 • Travma ve yas danışmanlığı

 • Aile eğitimleri

 • Psikolojik Testler

Terapi Eğitimleri;

 • Kabul ve Kararlılık Terapisi(ACT)

 • EMDR

 • Çözüm Odaklı Kısa Süreli Terapi

 • Bilişsel Davranışçı Terapi

 • Aile Terapisi

 
Ek1.png
bottom of page